CLICK HERE »
INI ADALAH HASIL CIKGU SEKOLAH RENDAH....
100% HASIL SECARA BERKUMPULAN. HASIL PENAT LELAH BERSAMA

Audio dan Lagu

Audio dan Lagu disediakan sebagai bahan sokongan yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Audio dan Lagu juga dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. Disamping itu, guru-guru juga boleh menggunakan bahan-bahan dalam "audio dan video" ini untuk membina bahan bantu belajar yang lebih efisyen.